I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
ul. Kościuszki 29.
19-400 Olecko
tel./fax +48 87 523 4183

 


Sekretariat szkoły:

sekretariat[at]lo.olecko.pl


 Kontakt do nauczycieli:

  [at] = @
Selwocka Alicja – psycholog szkolny a.ropel[at]lo.olecko.pl
Domysławska Barbara – matematyka b.domyslawska[at]lo.olecko.pl
Zdanewicz Barbara – religia b.zdanewicz[at]lo.olecko.pl
Budzińska Ewa – język niemiecki e.budzinska[at]lo.olecko.pl
Guziejko Elżbieta – matematyka e.guziejko[at]lo.olecko.pl
Orlik-Gogacz Elżbieta – biologia e.orlik-gogacz[at]lo.olecko.pl
Przemielewska Emilia – język polski e.przemielewska[at]lo.olecko.pl
Milczarek Iwona – język rosyjski i.milczarek[at]lo.olecko.pl
Selwocka Alicja – psycholog szkolny j.sluchocka[at]lo.olecko.pl
Kaczor Katarzyna – język francuski k.kaczor[at]lo.olecko.pl
Kamińska Katarzyna – dyrektor, język polski k.kaminska[at]lo.olecko.pl
ks. Paweł Lenda – religia p.lenda[at]lo.olecko.pl
Bartnicki Mariusz – etyka, historia, WOS m.bartnicki[at]lo.olecko.pl
Bielenica Marta – język angielski m.bielenica[at]lo.olecko.pl
Pezowicz Mariola – język polski m.pezowicz[at]lo.olecko.pl
Sobuniewska Marta – WOS, historia m.sobuniewska[at]lo.olecko.pl
Tołstołucka Mieczysława – język angielski m.tolstolucka[at]lo.olecko.pl
Zdancewicz Mariola – język polski m.zdancewicz[at]lo.olecko.pl
Korzun Oksana – język angielski o.korzun[at]lo.olecko.pl
Kurowski Paweł – historia i społeczeństwo p.kurowski[at]lo.olecko.pl
Radoń Paulina – chemia p.radon[at]lo.olecko.pl
Smyk Robert – wychowanie fizyczne r.smyk[at]lo.olecko.pl
Woźniak Teresa – podstawy przed., doradca zawodowy t.wozniak[at]lo.olecko.pl
Pilichowski Wojciech – wychowanie fizyczne w.pilichowski[at]lo.olecko.pl
Grodzki Zdzisław - fizyka z.grodzki[at]lo.olecko.pl
Stefanowski Zbigniew – geografia, przyroda z.stefanowski[at]lo.olecko.pl
Szczubełek Zofia – wicedyrektor, biblioteka z.szczubelek[at]lo.olecko.pl
Romotowski Grzegorz – informatyka romotowski[at]gmail.com