Współpracujemy:

 

07 listopada 2018r. samorząd uczniowski wraz z opiekunem panią Teresą Woźniak wziął udział w XV Forum Wychowawczym Szkół pod hasłem " Szkoła wierna dziedzictwu" .

     Na początku usłyszeliśmy chwytające za serce pieśni patriotyczne wykonane przez chór szkoły podstawowej z Ełku. Otwarcia forum dokonał Prezydent miasta Ełk wraz z panem Wojciechem Cybulskim (warmińsko-mazurskim wicekuratorem oświaty). Panowie podkreślili wagę przedsięwzięcia dla uczestniczącej w nim młodzieży. Dowiedzieliśmy się również, że nowa reforma oświatowa ma pomóc w kształtowaniu młodych Polaków.

     Następnie wysłuchaliśmy wykładu ks. prof. dra hab. Wojciecha  Guzewicza. Wykład pt. "Czy potrzebna jest dla nas ojczyzna ? " skłaniał do refleksji. Podkreślono w nim, że ojczyzna to podstawowa wartość każdego człowieka. Wykład podkreślił, że to my, młodzi Polacy, będziemy tworzyć naszą Ojczyznę.

   Kolejnym punktem forum był panel dyskusyjny pt. "W jaki sposób możemy być wierni dziedzictwu". W dyskusji uczestniczyli zaproszeni goście, którzy zwrócili naszą uwagę na bogactwo historyczne naszego regionu oraz na patriotyzm pokoleń, który powinien być wzorem dla młodego pokolenia.

   Ostatnim punktem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk wychowania patriotycznego przez SP nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Szkoła dokonała wielu działań w tym zakresie, a akcje, jakich podjęła się społeczność szkolna, to m.in. :  rozpowszechnianie informacji na temat żołnierzy wyklętych, wieczornica patriotyczna, polonez na 100 par, liczne przedstawienia o tematyce patriotycznej oraz wiele innych działań. Ogrom wykonanej pracy powinien być dla nas przykładem.

  Całe przedsięwzięcie wzbogaciło naszą  wiedzę oraz skłoniło do refleksji na temat naszego dziedzictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Galeria: Szkoła wierna dziedzictwu

                                                                  Wiktoria Płazińska,
                                                                Karolina Szeraszewicz