Współpracujemy:

 

W dniu 6 lutego 2019 r. w I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku odbył się Powiatowy Konkurs „Sudoku. Lubię to!”.

I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku było organizatorem konkursu, a partnerami - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku i Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Olecku.

P. Elżbieta Guziejko, nauczyciel matematyki I LO, jest pomysłodawcą i przewodniczącą konkursu. Honorowy patronat nad konkursem pełnili: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Starosta Olecki oraz Burmistrz Olecka. Koordynatorzy konkursu odpowiedzialni w powiecie:

- za szkoły ponadgimnazjalne i techniczną obsługę konkursu - p. Barbara Domysławska,

- za szkoły podstawowe - klasy IV-VIII i III klasy gimnazjum - p. Katarzyna Kalejta i p. Marta Kulbacka,

- za szkoły podstawowe - klasy I-III - p. Halina Matwiejczyk.

    Sudoku jest jedną z najpopularniejszych gier liczbowych, których zawody mają zasięg ogólnopolski i światowy. Świetnie rozwija myślenie kreatywne, pamięć, spostrzegawczość oraz logiczne myślenie. Rozwiązywanie zadań konkursowych wymaga od uczestników myślenia strategicznego i twórczego rozwiązywania problemów. Celem konkursu jest popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W etapie powiatowym tegorocznego konkursu wzięło udział 103 finalistów z poszczególnych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych: Olecka, Kowali Oleckich, Wieliczek, Sokółek, Gąsek, Kijewa, Stożnego, Judzik i Babek Oleckich.

    Laureatami Powiatowego Konkursu „Sudoku. Lubię to!” zostali:

 1. Kategoria szkół podstawowych klasy I-III:
  1. Natalia Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku.
  2. Lena Michniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Olecku.
  3. Wojciech Kneć ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku.
 2. Kategoria szkół podstawowych klasy IV-VI:
  1. Marta Chołod ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku.
  2. Martyna Dwojakowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku.
  3. Milena Kurek ze Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich.
 3. Kategoria szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz klas III gimnazjum:
  1. Oliwia Gołaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olecku.
  2. Daria Kijewska ze Szkoły Podstawowej w Sokółkach.
  3. Klaudia Bąk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku.
 4. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:
  1. Mariola Milewska z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
  2. Izabela Krzymińska z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.
  3. Maciej Borucki z I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku.

Laureaci otrzymali tytuły Mistrzów Sudoku, medale i nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.

    Podczas sprawdzania prac przez komisję, zaproszeni goście i uczestnicy konkursu obejrzeli część artystyczną wykonaną przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku pod opieką p. Katarzyny Kozłowskiej.

Na finał konkursu przybyli zaproszeni goście:

- p. Karol Sobczak - burmistrz Olecka,

- p. Anna Turowicz - przedstawiciel starostwa,

- p. Katarzyna Kamińska - dyrektor I LO im. J. Kochanowskiego w Olecku,

- p. Eligia Bańkowska - dyrektor SP nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku,

- p. Jan Najechalski - zastępca dyrektora SP nr 2 im. M. Kopernika w Olecku,

- przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice uczestników konkursu.

    Wszystkim uczestnikom Sudoku 2019 organizatorzy gratulują zwycięstw, życzą dalszych sukcesów i propagowania konkursu w następnych edycjach.

Galeria: Powiatowy Konkurs „Sudoku. Lubię to!” w I LO 

Zdjęcia wykonał: p. Józef Kunicki

                                                     Mariola Pezowicz