Kolejne matematyczne sukcesy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku - 15 osób przeszło do drugiego etapu konkursu „Matematyczne preteksty”. Wśród nich najlepsza była uczennica klasy III A - Magdalena Michałowska, po niej Angelika Arciszewska (kl. I B), Angelika Skoczek (kl. III A) i Weronika Gorlo (kl. I B). Pozostali zakwalifikowani uczniowie to: Joanna Cybulska, Monika Matelak i Nikola Andrelczyk , Aleksandra Wilke, Olga Przekop i Kamil Łabanowski, Arleta Domel, Szymon Klaus, Oskar Kowalewski, Maciej Maruszak i Daniel Ostrowski.

Udział w tym konkursie wzięło 44 uczniów naszej szkoły z klas I - III. Po wstępnych eliminacjach do pierwszego etapu przeszło 30 osób, a z nich do drugiego zakwalifikowała się połowa. Eliminacje wstępne i etap pierwszy konkursu polegał na rozwiązywaniu samodzielnie zadań w domu i wysyłaniu odpowiedzi poprzez stronę internetową podaną przez organizatora konkursu - Firmę Matejuk.

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych - od "zerówki" po maturzystów. Jest on inny niż część dotychczasowych konkursów. Skierowany jest nie tylko do uczniów już odnoszących sukcesy matematyczne ale, przede wszystkim, do tych, u których należy dodatkowo rozbudzić matematyczną pasję. Idei tej odpowiada sposób punktowania oraz specyfika zadań. Konkurs pozwala w innej formie dodatkowo przygotować uczestników do sprawdzianu w klasie szóstej, egzaminu gimnazjalnego czy do matury z matematyki. Kładzie szczególny nacisk na te umiejętności, które CKE w swoich sprawozdaniach wymienia jako największe bolączki naszych uczniów. Daje sposobność odkrywania talentów matematycznych w sytuacji innej niż szkoła. Stawia ucznia w innej sytuacji matematycznej niż lekcje szkolne, a więc daje szanse na "rozkwit na innej glebie". Podnosi efekty kształcenia. Przede wszystkim oczywiście kształcenia matematycznego, ale również wszystkich pozostałych przedmiotów.

Mamy nadzieję i życzymy, aby w drugim, końcowym etapie, w każdej kategorii nasi uczniowie osiągnęli jak najlepsze wyniki. Bo osiągnąć sukcesy mogą i nie tylko prymusi!