16 listopada rozegrano szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu z Mitologii. Do tej części zmagań przystąpiło 23 uczniów z całej szkoły. Cele tego przedsięwzięcia, o których warto wspomnieć, to przede wszystkim:

- rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów;

- pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji;

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności;

- promowanie osiągnięć uczniów;

- podniesienie samooceny uczniów;

- inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Trzymamy kciuki i liczymy na wysokie wyniki!